Artikelen

Het Parool Opinie: ‘Baudet neemt de rechtsstaat niet serieus’

Eigen beeld

Forum voor Democratie lijkt de beginselen van de democratische rechtsstaat niet serieus te nemen. Daarom is dit hét moment waarop de Nederlandse democratie zich strijdbaar moet tonen, betoogt Tahrim Ramdjan.

In de paradoxale Nederlandse democratische rechtsstaat moeten burgers soms opvattingen dulden die rechtstreeks ingaan tegen hun eigen idealen. Zij dienen echter altijd de rechtsstatelijke beginselen te respecteren, waaronder de grondrechten in het Europees Mensenrechtenverdrag (EVRM) en onze eigen Grondwet.

Onder dergelijke grondrechten vallen de bescherming van minderheidsrechten, het recht op eerbiediging van de privésfeer en het discriminatieverbod. Een ander beginsel is de scheiding der machten.

Zodra die beginselen in Hongarije of Polen geschonden worden, is de verontwaardiging alom. Maar hoe goed letten we op onze eigen rechtsstaat?

Boreaal Europa
Als Baudet in het Reformatorisch Dagblad stelt dat een discriminatieverbod op geaardheid onzin is, druist dat dan niet in tegen een fundamenteel grondrecht uit het EVRM en onze tolerante Nederlandse cultuur?

Als Baudet direct na zijn overwinning in de Senaat meteen een herverkiezing voor de Tweede Kamer wenst, kunnen we dan stellen dat hij de machtenscheiding in onze rechtsstaat respecteert?

Als Baudet in zijn overwinningsspeech een ‘boreaal’ Europa – een fascistische notie van een dominant, blank Europa – verheerlijkt, verschilt dat dan veel van enge situaties uit ons verleden?

De vraag is of je erop kunt vertrouwen dat de ‘onzichtbare hand’ van het politieke klimaat bedreigingen van de rechtsstaat remt. Duitsland durfde, gegeven het verleden, niet langer dat risico te nemen: in hun Grondwet, artikel 21, is dan ook opgenomen dat partijen die de beginselen van de democratische rechtsstaat aanvallen, in het ergste geval verboden kunnen worden. Daarmee is de Duitse ‘strijdbare democratie’ uniek in de juridische doctrine.

Zo’n verbod staat los van linkse intolerantie en werkt uiteraard zowel op de linker- als de rechterflank. Het houdt een democratie duurzaam, liberaal en open, zolang men de meest basale spelregels – omarmd in de beginselen van de rechtsstaat – respecteert.

Forum voor Democratie lijkt, ondanks zijn naam, die beginselen vooralsnog niet serieus te nemen. Wellicht had Baudet in zijn speech gelijk: we beseffen pas, als het bijna te laat is, wat we dreigen te verliezen. Dit is hét moment waarop de Nederlandse democratie zich strijdbaar moet tonen.

Uit Het Parool

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.[paytium name=”Eenmalige donatie Tahrim Ramdjan” description=”Eenmalige donatie Tahrim Ramdjan”] [paytium_dropdown label=”Ik doneer” options=”1,50/5/10/25/100/250″ options_are_amounts=”true” /] [paytium_total label=”Mijn gekozen donatie” /] [/paytium]

Ga naar: andere artikelen | over mij | contact | home